Gabinet ortopedyczny dr. Wiktor Orzechowski - Banner

Wskazania do zabiegu wydłużenia kończyn

Wydłużanie kończyn jest zaawansowaną techniką ortopedyczną, polegającą na stopniowym rozciąganiu kości i tkanek miękkich w celu zwiększenia długości i poprawy proporcji kończyn. W tym wpisie omówimy najczęstsze wskazania do zabiegu wydłużania kończyn, jego przebieg i efekty, a także możliwe powikłania i ryzyka związane z tą metodą leczenia.

Wskazania medyczne do wydłużania kończyn

Wydłużanie kończyn może być zalecane przez lekarza ortopedę w przypadku wystąpienia różnych schorzeń i deformacji kończyn, wpływających negatywnie na funkcjonowanie i jakość życia pacjenta. Do najczęstszych wskazań medycznych do wydłużania kończyn należą:

  • Nierówność długości kończyn dolnych, powodujące zaburzenia chodu, ból, napięcie mięśniowe i niewydolność stawów. Wydłużanie krótszej kończyny pozwala na wyrównanie długości i poprawę symetrii ciała.
  • Zaburzenia wzrostu kości, np. karłowatość, dysplazja kostna, zespół Turnera czy zespół Marfana, które charakteryzują się nieprawidłowym rozwojem i proporcjami kończyn.
  • Zrosty kostne, powstające w wyniku nieprawidłowego gojenia się złamań lub operacji. Zrosty mogą ograniczać ruchomość stawów, powodować ból i deformację kończyn.

W przypadku wskazań medycznych do wydłużania kończyn, lekarz ortopeda dokonuje indywidualnej oceny stanu pacjenta, określa zakres i sposób wydłużania, a także informuje o możliwych efektach i ryzykach zabiegu. Wydłużanie kończyn we Wrocławiu jest wykonywane za pomocą nowoczesnej techniki i sprzętów, zapewniających bezpieczeństwo i skuteczność leczenia.

Wskazania estetyczne do wydłużania kończyn

Wydłużanie kończyn może być również wybierane przez pacjentów, którzy nie mają żadnych problemów zdrowotnych związanych z kończynami, ale nie są zadowoleni ze swojego wzrostu lub proporcji ciała. W takim przypadku, wydłużanie kończyn jest zabiegiem czysto estetycznym, który ma na celu poprawę wyglądu i samopoczucia pacjenta. Do najczęstszych wskazań estetycznych do wydłużania kończyn należy niski wzrost i nieproporcjonalne kończyny w stosunku do reszty ciała.

W przypadku wskazań estetycznych do wydłużania kończyn, pacjent musi być świadomy, że jest to zabieg inwazyjny, wiążący się z długim i wymagającym procesem leczenia, a także z możliwością wystąpienia powikłań i niezadowalających efektów. Pacjent musi być również zdrowy psychicznie i mieć realistyczne oczekiwania co do wyników zabiegu. Wydłużanie kończyn nie jest rozwiązaniem dla osób cierpiących na dysmorfofobię, czyli zaburzenie polegające na obsesyjnym skupianiu się na wyimaginowanych lub niewielkich defektach ciała.