Gabinet ortopedyczny Wiktora Orzechowskiego we Wrocławiu

Doktor nauk medycznych Wiktor Orzechowski od trzech dekad prowadzi gabinet ortopedyczny we Wrocławiu. Jest on specjalistą drugiego stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii, posiadającym wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu schorzeń narządów ruchu. Zajmuje się przywracaniem sprawności ruchowej pacjentów po przebytych chorobach i urazach oraz z wrodzonymi i nabytymi wadami narządów ruchu.

 

Przyczyny powstawania schorzeń narządów ruchu

Ustalenie etiologii i patogenezy schorzeń aparatu ruchowego nie zawsze jest proste, z uwagi na fakt, iż niejednokrotnie u podłoża problemu leży kilka procesów patologicznych. Mogą być one wywołane siedzącym trybem życia, nieprawidłową postawą, dużą powtarzalnością ruchów obciążeniowych. Wśród przyczyn ich powstawania wymienia się również przeciążenia będące rezultatem jednorazowego urazu lub też sumy mikrourazów, spowodowanych zazwyczaj wykonywaniem pracy fizycznej związanej z występowaniem znacznych obciążeń statycznych i dynamicznych. Zdarza się, że są one także efektem niebakteryjnych stanów zapalnych. Schorzenia mogą mieć nie tylko nabyty, ale także wrodzony charakter. W tym drugim przypadku bywa, że rozwijają się bezobjawowo, co znacznie utrudnia ich wykrycie. Brak wczesnego rozpoznania prowadzi natomiast nierzadko do pogłębiania się wad, pochodną czego jest wczesne występowanie zmian zwyrodnieniowych, a w skrajnych przypadkach kalectwo.

 

Kiedy należy odwiedzić ośrodek ortopedyczny?

Niezależnie od przyczyn powstawania, zaburzenia aparatu ruchu mniej lub bardziej ograniczają fizyczną sprawność chorego, stąd niezmiernie ważne jest, by w razie wystąpienia dolegliwości zawczasu odwiedzić ośrodek ortopedyczny w celu podjęcia odpowiednich działań terapeutycznych. Ból i dyskomfort związane z poruszaniem się mogą bowiem skutecznie utrudniać codzienne życie, rzutując na wszystkie jego sfery i nie pozwalając na korzystanie z dotychczasowych aktywności. Odpowiednio dobrane leczenie może pomóc zniwelować dolegliwości, dlatego nie warto zwlekać z wizytą u lekarza specjalisty.

 

Ortopeda Traumatolog

Dr Orzechowski jest autorem wielu prac naukowych oraz uczestnikiem międzynarodowych sympozjów i licznych szkoleń dotyczących zagadnień z dziedziny ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Jednym z obszarów zainteresowań naukowych doktora jest leczenie schorzeń stóp ze szczególnym uwzględnieniem usuwania haluksów. W roku 1994 obronił pracę doktorską pt. „Wybrane cechy anatomiczne stopy u chorych leczonych operacyjnie z powodu zniekształcenia koślawego palucha”.

Jako ortopeda traumatolog, dr Orzechowski nie jest wyłącznie teoretykiem, posiada także wieloletnią praktykę w chirurgii urazowej i przeprowadza m.in. operacyjne leczenie zniekształceń i skrótów kończyn , chorób stawów, urazów więzadeł oraz wiele zabiegów na ścięgnach i mięśniach okalających narządy ruchu.

Doktor zaprasza do siebie wszystkich pacjentów potrzebujących porady doświadczonego ortopedy i chirurga urazowego. Oferta gabinetu zawiera świadczenia obejmujące diagnostykę i leczenie wszelkich schorzeń i urazów narządu ruchu.Skontaktuj się z gabinetem ortopedycznym we Wrocławiu, aby umówić się na pierwszą wizytę do doktora Wiktora Orzechowskiego.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

kręgosłup budowa