Gabinet ortopedyczny dr. Wiktor Orzechowski - Banner

Czym zajmuje się traumatolog?

Traumatologia (a dokładniej traumatologia narządu ruchu) to chirurgia urazowa. Jest bezpośrednio związana z ortopedią, chociaż w praktyce pomoc medyczna zapewniana przez traumatologa różni się od usług świadczonych przez ortopedę.

W czym specjalizuje się traumatolog?

Traumatologia to dziedzina medycyny, która zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem urazów i urazowych uszkodzeń w obrębie kończyn i miednicy. Traumatolodzy diagnozują choroby na podstawie radiologicznych badań obrazowych tj. zdjęcia rtg, tomografia komputerowa i magnetyczny rezonans. Następnie wdrażają stosowne leczenie narządu ruchu - zachowawcze lub operacyjne. Przeprowadzają też zabiegi, które ratują pacjentom życie (stąd też określenie tej specjalizacji jako chirurgia urazowa).

Traumatolog a ortopeda - jakie są różnice?

W Polsce nie istnieje rozróżnienie między traumatologiem a ortopedą. Każdy specjalista ortopeda jest również specjalistą traumatologiem. Większość ośrodków ortopedycznych w Polsce pełni również dyżury urazowe i w ramach tych dyżurów zaopatruje pacjentów przyjmowanych do szpitala w ramach szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).  Taka jest specyfika organizacji służby zdrowia w Polsce i takiej specyfice podporządkowany jest 6-letni program specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Oczywiście istnieją odstępstwa od reguły, ponieważ mamy w naszym kraju kilka środków szpitalnych czysto ortopedycznych.

Traumatologia to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem stanów nagłych – złamań w obrębie kości kończyn i miednicy,  urazów w obrębie stawów tj. zwichnięć i skręceń oraz uszkodzeń aparatu ścięgnistego. Ortopedia to przede wszystkim leczenia wad wrodzonych i nabytych narządu ruchu, leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów oraz różnego rodzaju entezopatii. W odniesieniu do leczenia operacyjnego ortopedia to chirurgia planowa, co oznacza, że pacjent po zgłoszeniu się do szpitala ma wyznaczony, odroczony w czasie, termin zabiegu operacyjnego.

Kiedy należy udać się do traumatologa?

Zwykle nie udajemy się bezpośrednio do traumatologa. W przypadku doznanego urazu zgłaszamy się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, gdzie zatrudniony jest lekarz ortopeda-traumatolog. Natomiast udajemy się do lekarza ortopedy, który przyjmuje chorych prywatnie albo w poradni ortopedycznej w ramach NFZ. Do zrealizowania wizyty na NFZ konieczne jest posiadania skierowania od lekarza POZ – lekarz pierwszego kontaktu. Ortopeda-traumatolog to specjalista, który zajmuje się bardzo szeroką grupą schorzeń mających zarówno związek z przebytym urazem jak i schorzeń ortopedycznych.